Kursi zyrtar i këmbimit valutor, sipas Bankës së Shqipërisë, 9 prill 2021: