Kursi zyrtar i këmbimit valutor, sipas Bankës së Shqipërisë, 3 prill 2021:

Image
Image